AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Paide Muusikakool

Muusikakooli loodi koostöös Paide riigigümnaasiumiga valikkursus „Helindamise alused”, misläbi tekkisid paremad tingimused koolimuusika arenguks ning muusikaõppega tegelemiseks.

Uus õpetaja tõi kaasa uue valikkursuse

Paide Muusikakoolis sai projektiidee alguse ühise lauluõpetaja otsingutest. Nimelt taheti muusikakoolis lisaainena avada laulmise eriala ning avastati, et sel hetkel otsis muusikaõpetajat ka Paide riigigümnaasium. See oli hea võimalus ühendada jõud ja koos leitigi väga õige inimene mõlemasse kooli.

Õpetaja otsimise käigus avastati, et muusikaõpetus gümnaasiumiastmes võiks olla palju enamat kui laulmine ja muusikaajalugu – noored võiksid omandada esmased pädevused helitehnoloogiast ja arvutiga muusika loomisest. Sellest kasvas välja valikkursus „Helindamise alused”.

Midagi keerulist projekti koostamisel ei olnud ja partnerid olid esimestest kohtumistest peale üsna sarnase visiooniga ja ühel lainel. Seda tõestab ka sõlmitud Hea tahte kokkulepe, mille eesmärk on luua noortele Paides uuenduslikud tingimused muusikaõppega tegelemiseks ning koolimuusika arendamiseks.

Koostöö oli sujuv

Suuri takistusi projekti koostamisel ei olnud, kuna mitmete kohtumiste vältel sai valikkursus üsna konkreetse vormi ja sisu. Enim võtsid aega hindamisjuhendi ja -kriteeriumite ning kursuseplaani väljatöötamine. Kursuseplaan sisaldas näiteks ka Eesti Rahvusringhäälingu erinevate stuudiote külastamist, mida noored hiljem oma tagasisides väga positiivse kogemusena välja tõid.

Õppekorraldust reguleerivatesse dokumentidesse loodi „Paide Gümnaasiumi kursuse kava”, mis sisaldas kursuse nimetust, sihtrühma, osalemise tingimusi, vastutavaid õpetajaid või läbiviijaid, õppetöö vormi, mahtu, õppetöö kestvust perioodides, staatust, eesmärke ja õpiväljundeid, valikkursuse lühikirjeldust, hindamiskriteeriume ja soovituslikke õppematerjale.

Noorte seas on huvilisi palju

Noori teavitati loodud võimalusest mitmel ühiskoosolekul ning uudist soetatud tehnikast ja avatavast valikkursusest kajastati Paide linna, Paide Riigigümnaasiumi ja Paide Muusikakooli sotsiaalmeedias ning kodulehtedel. Väga olulisel kohal oli kindlasti noorte omavaheline otseturundus pärast esimest valikkursust. Nii juhtuski, et teisele valikkursusele oli palju enam huvilisi, kui oleks saanud vastu võtta ja teist valikkursuse gruppi komplekteerides tuli lähtuda noorte motivatsioonikirjadest.

Ettevõtmisest on siiani osa saanud 20 Paide Gümnaasiumi noort. Lisaks neile on saanud esmased pädevused paarkümmend Paide Muusikakooli noort. Tuleval õppeaastal ületab osalevate noorte hulk kindlasti poolesaja piiri ja koostöö jätkumisel võivad valikkursusest osa saada sajad noored.

 

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.