AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Näited

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.

Paide Kunstikool

Paide Kunstikoolis pakutavaid kursusi saab võtta koolides valikainetena. Gümnaasiumi ja täiskasvanute keskkooli valikainete läbiviimiseks on koostatud eraldi ainekavad, mis on vastava kooliga kooskõlastatud.

Paide Muusikakool

Muusikakooli loodi koostöös Paide riigigümnaasiumiga valikkursus „Helindamise alused”, misläbi tekkisid paremad tingimused koolimuusika arenguks ning muusikaõppega tegelemiseks.

Taebla Noortekeskus

Varaaida projekti abiga soetati masintikkimise- ja õmblusmasin ning overloki- ja kattemasin, mis on kasutamiseks nii noortele kui ka teistele kogukonnaliikmetele. Kool arvestab tehnoloogiaõpetuse tunnis noortekeskuses valminud õmblus- ja masintikkimistöid. 


Lääneranna Noortekeskus

Lääneranna noortekeskuse noored, Wildkino OÜ, MTÜ Lõpe noored, Lihula muusika- ja kunstikool ning Lihula Gümnaasium astuvad esimesi samme noorte loodusfilmihariduse edendamiseks. Noortekeskuse initsiatiivil valmivad õpilaste loovtöödena õppematerjalid, mida kasutatakse ka koolis.

Tapa Muusika-ja Kunstikool

Kooli huviringis pakutavat meediaõpet seoti keeletundide, kirjanduse, etluse ja kehalise kasvatusega. Et mitteformaalõpet saaks arvestada formaalõppes, tuli seada mõõdetavad kriteeriumid mitteformaalõppes toimuvale.

Valdkond

Lähenemised

Maakond