AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Näited

Kose Huvikool

Õpilaste digipädevuste laiendamine kunstis digimaali ja -joonistamise kaudu kasutades iPadi ja Apple Peni

Pärnu noorte innovatsioonikeskus HUUB

Virtuaalkonverents "Tahan saada mänguarendajaks"

Huvikool Kunstiring

IKT 3D huvihariduse õpe, mis toetab loovaineid sh. kunstiõpetust, töö- ja tehnoloogiaõpetust aga ka karjääriõpetust ning matemaatika õppimist

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.

Paide Kunstikool

Paide Kunstikoolis pakutavaid kursusi saab võtta koolides valikainetena. Gümnaasiumi ja täiskasvanute keskkooli valikainete läbiviimiseks on koostatud eraldi ainekavad, mis on vastava kooliga kooskõlastatud.

Paide Muusikakool

Muusikakooli loodi koostöös Paide riigigümnaasiumiga valikkursus „Helindamise alused”, misläbi tekkisid paremad tingimused koolimuusika arenguks ning muusikaõppega tegelemiseks.

Valdkond

Lähenemised

Maakond