AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Lääneranna Noortekeskus

Lääneranna noortekeskuse noored, Wildkino OÜ, MTÜ Lõpe noored, Lihula muusika- ja kunstikool ning Lihula Gümnaasium astuvad esimesi samme noorte loodusfilmihariduse edendamiseks. Noortekeskuse initsiatiivil valmivad õpilaste loovtöödena õppematerjalid, mida kasutatakse ka koolis.

  • Partnerid: Lihula Gümnaasium, MTÜ Lõpe Noored, Lihula muusika- ja kunstikool, Wildkino OÜ
  • Lähenemine: Loovtöö
  • Huviala valdkond: LTT
  • Kaasatud noorte arv: 200
  • Koduleht: https://noored.laaneranna.ee/
  • Kontakt:

    Anneli Pikkmets, Lääneranna noortekeskuse juhataja, noortemaja@gmail.com

Loodusfilmi telgitagustes

Idee sai alguse Matsalu loodusfilmide festivali ajal, kui noortele korraldati töötuba, mis tutvustas loodusfilmi telgitaguseid. Joosep Matjuse ja Atte Henrikssoni käe all said noored näha ja kuulda, kuidas sünnib üks loodusfilm ja tutvuda Eesti uuema põlvkonna ühe tuntuma loodusfilmitegijaga. Just Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastus ka Joosep Matjuse film „Tuulte tahutud maa”, mis inspireeris noori ka ise midagi sarnast tegema ja oma ideega noortekeskuse poole pöörduma, et seda koos praktiliselt korraldada. Festivali korraldusmeeskond oli abiks kommunikatsiooniga, et leida üles kõik huvilised projektis osalemiseks ja nii saigi kokku 16-liikmeline tuumikgrupp, kes hakkas looma videograafilisi õppematerjale.

Lisaks loodusfilmitegijatele oli algatusse kaasatud ka Osooni toimetaja-saatejuht Sander Loite, kes tutvustas noortele oma tegevusi ja monteerimistööd ning on lubanud abiks olla ka edaspidi. Toredat algatust märgati laiemaltki ja Lääneranna noortekeskus sai 17. Matsalu loodusfilmide festivalil National Geographic Eestilt tänukingi noorte loodusfilmi hariduse edendamise eest.

Formaal- ja mitteformaalhariduse koostöö

Suuri takistusi tegevuste elluviimises ette pole tulnud, kuna partnerid formaalhariduses on olnud väga mõistvad ja abivalmid. Siiski on keeruline formaal- ja mitteformaalhariduse koostöö selliselt, et mitteformaalhariduses õpitut tunnustataks ka formaalhariduses. Eraldi muudatusi õppekorraldust reguleerivates dokumentides ei pidanud tegema – koolide juhtide ja õppealajuhatajatega vaatasime koos läbi, mis on peamised pidepunktid koostööks, ning formaalõppeasutused hindavad mitteformaalõppes õpitut juba väljatöötatud mõõdikute alustel. Hindamismõõdik loob koondülevaate, kas noor on omandanud võtme- ja ainepädevusi ning teab, tunneb, oskab ainekavast tulenevaid konkreetseid õpieesmärke. Projekti tegevuste põhjal koostatakse kaks formaalõppe nõuetele vastavat loovtööd, mille autorid saavad positiivsel kaitsmisel arvestuse ning ühtlasi täidavad 9. klassi lõpetamise eelduse. Laiemat kasu algatusest saab u 200 inimest, kuna loodud õppematerjale kasutatakse ka üldhariduskoolis.

 

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.