AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Kose Huvikool

Õpilaste digipädevuste laiendamine kunstis digimaali ja -joonistamise kaudu kasutades iPadi ja Apple Peni

  • Partnerid: Kose Gümnaasium
  • Lähenemine: MFÕ keskkond
  • Huviala valdkond: KunstLTT
  • Kaasatud noorte arv: Pilootprojektist sai osa ca 60 õpilast, kuna töö jätkub, siis digikunsti õppesse kaasatud õpilaste arv pidevalt suureneb.
  • Koduleht: https://kosehuvikool.ee/
  • Kontakt:

    Einike Leppik, kunst@kosehuvikool.ee

Meie idee oli ajendatud praktilistest digiajastuga seotud arengutest ja vajadusest. Digikunst on viimastel kümnenditel muutunud oluliseks osaks kunstimaailmast ja pakub väga huvi ka õpilastele.

Konkurentsivõimeline kunstiõpe peaks võimaldama õpilastel tutvuda digikunsti vahenditega ja kasutada neid ka loometöös. Meie kooli konteksti ja võimalusi arvestades tundus kõige mõistlikum panustada iPadide ja Apple Pencilite soetamisse, sest neid seadmeid saad kasutada digijoonistamiseks ja -maalimiseks iseseisvalt (arvutiga ühendamata) ning kuna seadmed on väikesed ja kompaktsed, siis saavad õpilased iPade kasutada ka distantsõppe perioodil kodus. Viimast varianti oleme ka juba kevadisel õppeperioodil praktiseerinud.

Järgmiseks aastaks plaanime digikunsti projekti arendada edasi digikunsti kursuseks, mis saab olema osa huvikooli kunstiosakonna vabaõppest, hetkel pole õppekorraldust reguleerivaid dokumente muutnud.

Oma õpilasi teavitasime digikunsti tundidest Stuudiumi vahendusel. Uuel aastal alustava digikunsti kursuse infot jagame kindlasti erinevates maililistides ning kooli ja kogukonna sotsiaalmeedias.

Koostöö

Projekti raames oleme teinud koostööd kohaliku üdlhariduskooliga – Kose Gümnaasiumiga, talvel tegime töötubasid põhikooli astme väikeklasside õpilastele. Pikemas perspektiivis on meie eesmärk siduda formaal- ja mitteformaalharidust nii, et see võimaldaks kooli ja huvikooli kunstiõpet lõimida ning õppeülesandeid siduda.

Kõige suuremaks takistuseks on koostöö koordineerimine ja kommunikatsioon, mis peab olema väga selge ja hästi korraldatud. Samuti on vaja arvestada koostöö planeerimiseks pikema perioodiga, 2020. aasta talvine pilootprojekt sai läbi viidud väga lühikese eeltööga, kuid et jõuda maksimaalsete tulemusteni peaks hakkama koostööd korraldama juba enne õppeaasta algust.

 

Tagasi näidete vaatesse

Kose Huvikool

Pärnu noorte innovatsioonikeskus HUUB

Huvikool Kunstiring