AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

  • Partnerid: Kiviõli I Keskkool
  • Lähenemine: ValikaineDokumentatsioon
  • Huviala valdkond: Üldkultuur
  • Kaasatud noorte arv: 35
  • Koduleht: http://www.kivikunstkool.edu.ee/
  • Kontakt:

    Kadriliis Rämmann, Kiviõli I keskkooli eesti keele õpetaja; Kaarin Aamer, Kiviõli kunstide kooli õppealajuhataja, kivikunstkool@gmail.com

Võimalus õppida filmi ja olla loominguline

Kuna Kiviõli kunstide koolis oli juba mõnda aega arendatud fotograafiaõpet ja tekkinud piisav tehnikavarustus, tundus loogiline neid võimalusi veelgi enam ära kasutada ja tekkis idee Varaaida projektiks. Üheskoos arutledes jõuti tulemuseni, et filmiteemat katsetatakse kõigi 7. klasside õpilastega ning lõimitakse kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetuse ained. Tegevusele seati kaks eesmärki: õppida tundma filmimaailma (sh filmi valmimisprotsessi) ja luua ise 5-minutiline film.

Õpilased jagunesid huvide järgi rühmadesse, mida juhendasid õpetajad. Esimese grupi moodustasid stsenaristid (lugesid katkendeid, analüüsisid tegelasi, kirjutasid valmis filmimiseks vajamineva stsenaariumi, visandasid koomiksilaadse filmiloo). Teine grupp ehk näitlejad tegelesid rolliloomega. Kolmanda grupi vastutada olid kostüümid, võttepaiga dekoratsioonid, grimm. Neljas grupp tegeles tehnika ja filmimisega. Kokku osales 35 õpilast.

Õpitulemused saavutati

Koostöö sujus hästi, kuna kõik osapooled olid õnnestumisest väga huvitatud. Muudatusi dokumentidesse ei pidanud tegema – iga aineõpetaja lähtus oma ainekava õpitulemustest ning püüdis leida kattuvusi projekti suurte eesmärkidega. Samuti lähtuti riiklikus õppekavas välja toodud üldpädevustest, mida projekti tegevused aitasid omandada. Kirjanduse poolelt oli üsna lihtne leida ainekavast õpipädevusi, mida integreerida, sest 7. klassis käsitletakse ühe teemana filmikunsti ajalugu. Seetõttu tuli ajaplaanis teha vaid mõningad korrektuurid ning tõsta muidu kevadesse planeeritud teema hoopis sügisesse. Natuke rohkem läbirääkimist vajas Kiviõli kunstide kooli tunniplaani ühildamine üldhariduskooli tunniplaaniga ja samuti võttis kahe õppehoone vahel liikumine kasulikku aega tunniplaanist nii õpilastel kui ka õpetajatel, kuid oli tegevuste sisu ja eesmärke silmas pidades siiski vältimatu. Õpitut ja loodut on plaanis jagada lapsevanematega, kuna valmis palju huvitavat.

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.