AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Eessõna

Edgar Schlümmer
Eesti Noorsootöö Keskuse direktor aastatel 2007-2020

Riik julgustab: Kooli ja noorsootöö koostööst on võita mõlemal osapoolel.

Hea noorte heaks tegutseja!

Sinu ees on üks väärtuslik ideepank teemal, kuidas tuua koolis ehk formaalhariduses toimuv ja väljaspool kooli ehk mitteformaalhariduses, sh noorsootöös omandatu teineteisele lähemale. Teame hästi, et õppimine võib toimuda väga erinevatel hetkedel ja erinevates keskkondades, kuid millegipärast ei peegelda tänased praktikad veel seda teadmist. Liiga sageli tundub, et koolis toimuv on justkui eraldi maailm sellest, mis toimub väljaspool ning kuigi noorsootöötajad on alati mõistnud ja kogenud, kuidas noor õpib läbi ise tegemise ja läbi proovimise, on taoline mõtteviis formaalhariduses natuke uuem.

Hea meel on näha, et paljud noorsootöös pikalt kasutusel olnud võtted ja arusaamad, nagu õppijakeskne lähenemine ja õpiformaatide mitmekesisus, on jõudmas ka koolikeskkonda. Headeks näideteks on erinevad aktiivõppe meetodid, kogukonnapraktika ja palju muud. Paljudes koolides juba arvestatakse õpilase koolivälise tegevusega ka ainetundide raames või hindamistel ning mitmeid inspireerivaid näiteid taolisest koostööst leiab ka siit kogumikust. Paljudel koolidel aga on võimalused mitteformaalõppe sidumiseks ainetundidega veel kasutamata ja ka neile võiks käesolev kogumik olla heaks teejuhiseks – olgu selleks siis muusikatunnis loodud lugude harjutamine noortekeskuse bändiruumis või kehalise kasvatuse tundide viimine väljapoole kooli. Sealjuures ei ole tarvis muuta seadusi või teha suuri muudatusi õppekavas – piisab vaid omavahel suhtlemisest ja loovate lahenduste otsimisest.

Uuringutest teame, et noorsootöös aktiivne olemine suurendab õpilaste aktiivsust ja huvi ka koolitundides ning aitab õpitud teadmisi kinnistada. Seega – koostööst võita on mõlemal osapoolel.

Kindlasti leiate kogumikust ka teile kasutamiseks sobivaid ning hulganisti inspireerivaid näiteid. Soovin julgust nende katsetamisel!

Pille Liblik

Riik suunab: Lahendus on lapse ümber toimetavate täiskasvanute omavahelises suhtlemises.

Katrin Joselin

KOV mõtiskleb: Õmblusteta õpitee kujundamine vajab aega ja pühendumist.

Marcus Ehasoo

Noor arvab: Kahe õppeviisi eraldi hoidmine ei tee kellelegi head, eriti õpilastele.

Edgar Schlümmer

Riik julgustab: Kooli ja noorsootöö koostööst on võita mõlemal osapoolel.