AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

  • Partnerid: Ahtme Gümnaasium, Tammiku Põhikool
  • Lähenemine: Loovtöö
  • Huviala valdkond: MuusikaKunst
  • Kaasatud noorte arv: 300
  • Koduleht: https://www.ahtmekk.ee/
  • Kontakt:

    Jana Unt, direktor, jana.unt@ahtmekk.ee

Õpetajate koostöö

Tegevus „Nutikad lahendused huvikoolis formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimise tõhustamiseks” oli suunatud huvikooli ja üldhariduskoolide õpetajate koostööle ning partneritena lõid kaasa nii Ahtme Gümnaasium, Tammiku Põhikool kui ka Ahtme Kunstide Kool. Õpetajad said anda kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde väljaspool tavapärast keskkonda ja proovida nii uusi õppemeetodeid kui ka interaktiivseid vahendeid. Õpilastel omakorda oli võimalus õppida uutmoodi ja huvitavalt. Sealjuures ei pidanud muudatusi tegema õppekorraldust reguleerivates dokumentides, mis muutis koostöö lihtsaks ja sujuvaks. Oli tarvis vaid sobivad ajad kokku leppida, kuna üldharidus- ja huvikoolis toimuvad tunnid eri aegadel. Algatuses osales kokku enam kui 300 noort ning infot oli lihtne vahetada nii klassijuhatajate abil kui ka õppekeskkondades eKool ja Stuudium.

Aktiivne roll saab olla ka õpilastel

Ka õpilastel oli aktiivne roll. Ahtme Kunstide Kooli õpilased andsid muusikaajaloo ja kunstiajaloo tunde paaris või üksinda oma üldhariduskoolis, tavaliselt nooremates klassides. Koostöö toimus mõlemas suunas – nii õpilaste kui ka õpetajate tasemel. Huvikooli õpetajad pakkusid ka üldhariduskooli õpilaste lapsevanematele harivaid loenguid kunsti ja muusika mõjust lapse üldisele arengule. Selline koostöö oli ja on huvitav ja arendav kõigile osapooltele. Korralduslikud momendid jäid õppealajuhatajate kanda. Aktiivselt suhtlesid omavahel ka partnerkoolide õpetajad, valides klasse ja aegu erinevate koostöötegevuste läbiviimieks.

Algatuses osalemine motiveeris õpetajaid tundi õpilastele huvitavamaks muutma, paremaid õppematerjale ette valmistama, koostööd tegema ning uusi õpetamismeetodeid otsima.

Tänu Varaaida projektis püstitatud eesmärkidele hakkasime uutmoodi mõtlema ning otsima formaalharidust andvate koolidega koostöövõimalusi. Leidsime sellise vormi, mis meid inspireeris ning mida kavatseme edasi arendada ja seniseid tegevusi ka jätkata.

 

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.